BlackSwallowtail5

Black Swallowtail (Papilio polyxenes)

Black Swallowtail (Papilio polyxenes)
male, underside
Fermilab, Kane County, Illinois August 26, 2001
Photo by Tom Peterson